Affärsidé

 

 

Invoice Solutions har en stor erfarenhet kring införande av elektroniska fakturor och elektronisk handel såväl som skanning av leverantörsfakturor.

 

Vår affärsidé är att hjälpa stat, kommun, landsting men även privata företag med lösningar kring ett rationellt införande av såväl e-faktura som e-handel.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Projektledning vid ett införande av både e-faktura och e-handel
  • Punktvisa konsultdagar som stöd gentemot kundens projektledare
  • Förstudie inför ett införande
  • Upphandling av workflowsystem
  • Upphandling av VAN-tjänst
  • Anslutning av önskade leverantörer
  • Framtagning av en strategi för ett volymbaserat införande
  • Inköpsstrategi och översyn av inköpsrutiner inom offentlig verksamhet
  • Verktyg för effektiv leverantörsbearbetning och processteg vid en anslutning

 

 

Kontakta oss gärna på info@invoicesolutions.se eller affärsansvarige Ulf Borg på 070-3414177  alternativt ulf.borg@invoicesolutions.se

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


Referenser
 


Torsby kommun
En kommun som uppnått mer än 70% andel elektroniska fakturor av alla inkommande leverantörsfakturor.

 

Sunne kommun
Som ovan med Torsby kommun. Därutöver genomförande av inköpsstsrategi och inköpsrutiner. Förstudie inför ett införande av e-handelssystem.

 

Handelsplats Wermland
Initiativtagare och operativ konsult vid etablerandet av ett av Sveriges mest lyckade e-faktura projekt inom offentlig verksamhet.

 

eSamverkan

Ett framgångsrikt projekt inriktat på leverantörsanslutningar åt drygt 20-talet kommuner i landet. T ex Malmö stad.

 

Västra Götalandsregionen

Operativ projektledare för dels ett pilotprojekt som låg till grund för ett införandebeslut. Därefter operativ projektledare för införandet av e-faktura.

 

Projektledare för en pilot kring hantering av leverantörers kataloger inför kommande införande av e-handel under 2010.

 

Edionet leverantörsportal

I samarbete med Viaduct AB har vi tagit fram ett koncept för rationell leverantörsbearbetning. Omfattar såväl information, bearbetning, anslutning och då enligt tydliga processteg. Leverantörsportalen används bl a av Västra Götalandsregionen, eSamverkan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna kommun m fl.

 

SFTI

Ordförande i SFTI beredningsgrupp med god kunskap om gällande standards samt aktiv i arbetet med att föra utvecklingen framåt.
 

 

 

.


 

 

 

 

 

           "Kunskap och kompetens kring lösningar för rationell fakturahantering
                                             med hjälp av elektroniska fakturor"

     Invoice Solutions AB
   Invoice Solutions AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad. Organisations nummer 556745-8616